نمایش محتوای سبز

1400/7/30 - 13:58
واگذاری مرکز امام علی(ع)

مرکز جامع توانبخشی امام علی علیه السلام طی جلسه معارفه ای از سوی سازمان بهزیستی استان تهران به بنیاد نیکوکاری خدام الحسین علیه‌السلام واگذار گردید.
لازم به ذکر است، این مرکز مسئولیت نگهداری ۲۰۴ دختر معلول ذهنی شدید را بدون هرگونه کمک مالی و یارانه دولتی را دارا می باشد و کاملاً با کمک های مردمی و همیاری شما نیکوکاران گرامی اداره می گردد.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA