مثله همیشه حامی دخترامون هستید ؟!

به لطف خداوند متعال و همراهی شما خیرین عزیز در سدد ساخت یک بخش تخصصی درماني و توانبخشی براي فرشتگان مركز امام علي (ع) هستیمدر این بخش تخصصی قرار است اتاق مخصوص فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، روانشناسی، بازی درمانی، اتاق تاریک و …. داشته باشیم تا بتونیم روند رشد و درمانی بهتری رو برای دخترانمون داشته باشیم.

ما برای ادامه ی روند ساخت بخش درمانی مرکز مثله همیشه نیازمند حمایت شما خیرین عزیز هستیم

ساخت بخش تخصصی توانبخشی

ساخت و ساز

1,010,300,000 تومان در پویش ساخت بخش تخصصی توانبخشی