عید قربان، یکی از مهم‌ترین جشن‌های اسلامی، به یادبود فداکاری حضرت ابراهیم (ع) برگزار می‌شود. در این عید، مسلمانان با قربانی کردن گوسفند، گاو یا شتر، یاد و خاطره این پیامبر بزرگ را گرامی می‌دارند و گوشت قربانی را بین نیازمندان، دوستان و خانواده تقسیم می‌کنند. عید قربان، پس از حج و نماز عید، با مراسم دعا و جشن همراه است و نماد ایثار، فداکاری و توجه به نیازمندان است.

پویش عید قربان

Previous slide
Next slide

5,000 تومان در پویش عید قربان