این شهرستان با وسعتی معادل 35469 کیلومتر از جنوب به میناب، از جنوب غربی به شهرستان رودان در استان هرمزگان منتهی و از جنوب شرقی به شهرستان قلعه گنج و از شمال به شهرستان کهنوج .در استان کرمان منتهی میشود

پویش من و جان

Previous slide
Next slide

105,000 تومان در پویش من و جان