گزارش مالی

نمایش 1 - 25 از 310

نام و نام خانوادگیموبایلمبلغ کمک مالی: (تومان)نوع نیت
رامین سلیمی09122216247200,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
حمیدرضا جوکار0917330237430,000 تومانعام
ا ب09113776141150,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
فاطمه سادات فلاح دوست09123054019200,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
09366433324100,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
093664333241,000,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
حمیدرضا جوکار0917330237420,000 تومانعام
علی کارگری09124094678300,000 تومانعام
حمیدرضا جوکار0917330237420,000 تومانعام
کامبیز جلالی091221010832,000,000 تومانعام
مرجان قرنفلی0912605304660,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
ا ب0911377614150,000 تومانمرکز توانبخشی یارا
ا ب0911377614150,000 تومانکمک به معلولین
ایمان عرب0912115996470,000,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
راد۰۹۱۲۲۰۸۱۷۴۷500,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
عسکری09127153209200,000 تومانکمک به معلولین
09121591423119,000 تومانعام
وفايي09123371428400,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
مهین بانو مظهری091218999171,000,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
حمیدرضا جوکار0917330237420,000 تومانعام
صبا دهشیری0938825828815,000 تومانکمک به معلولین
0910911305615,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
فرشادی0913310848960,000 تومانعام
عرفان توحیدی نیا091993730215,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
نام و نام خانوادگیموبایلمبلغ کمک مالی: (تومان)نوع نیت