بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)
مرکز نگهداری و توانبخشی امام علی (ع)
مرکز جامع خیریه توانبخشی یارا
Previous slide
Next slide
کارت بانکی

پرداخت نقدی

لطفا به معلولین کمک کنید.

لباس گرم

پرداخت غیر نقدی

به معلولین لباس بده.

پویش ها

نذر نان

در بخشش نان برای نیازمندان سهیم باشید.

برای نظر نان

کلیک کنید

پویش وصال

در ثواب به هم رسیدن دو جوان سهیم باشید.

برای پویش وصال

کلیک کنید

نذر نگاهت

نذر نگاهت

برای نذر نگاهت

کلیک کنید

بسته ارزاق

نذر های خود را بسته‌ی ارزاق کنید.

برای بسته‌ي ارزاق

کلیک کنید

غذای گرم

در سیر کردن شکم نیازمندان سهیم باشید.

برای غذای گرم

کلیک کنید

لباس گرم

از لباس های گرم خود به نیازمندان بدهید.

برای لباس گرم

کلیک کنید

آمار و ارقام

شرح عملکرد دی
دانلود شرح عملکرد دی بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)
کلیک کنید
شرح عملکرد بهمن
دانلود شرح عملکرد بهمن بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)
کلیک کنید
شرح عملکرد اسفند
دانلود شرح عملکرد اسفند بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)
کلیک کنید
Previous slide
Next slide

تاج گل شمیم