طرح اطعام نذر کریمانه به نیت امام حسن مجتبی علیه السلام با هدف گسترش سنت حسنه انفاق و نیکوکاری برای کمک به ولی‌نعمتان کم‌بضاعت و آبرومند توسط بنیاد نیکوکاری خدام الحسين علیه السلام هر هفته برگزار می‌گردد.

غذای گرم

غذای گرم

[gv_math scope=”form” id=”12″] {مبلغ کمک::4} [/gv_math] تومان در پویش غذای گرم