طرح اطعام نذر کریمانه به نیت امام حسن مجتبی علیه السلام با هدف گسترش سنت حسنه انفاق و نیکوکاری برای کمک به ولی‌نعمتان کم‌بضاعت و آبرومند توسط بنیاد نیکوکاری خدام الحسين علیه السلام هر هفته برگزار می‌گردد.

Previous slide
Next slide

غذای گرم

351,000 تومان در پویش غذای گرم