بیناد نیکوکاری خدام الحسین علیه السلام پویش نذر نگاهت را جهت حمایت از اقشار کم برخوردار و ضعیف جامعه از سال 1399 راه اندازی نموده است. در این پویش به لطف خداوند و با همراهی خیرین محترم در هر ماه قمری اقدام به ذبح گوسفند و توزیع گوشت قربانی بین خانواده های تحت پوششش بنیاد می شود.

Previous slide
Next slide

پویش نذر نگاهت

28,629,000 تومان در پویش نذر نگاهت